Follow

op SIDN.nl: Nieuwe kans voor DANE voor het web -- RFC 9102 gepubliceerd, eerste implementaties onderweg sidn.nl/nieuws-en-blogs/nieuwe "Met de publicatie van RFC 9102 is er nu een manier beschikbaar om de hele keten van DNS(SEC)-records nodig voor DANE-validatie in de TLS-uitwisseling zelf (in-band) op te nemen. Op die manier hoef je bij het opzetten van een beveiligde verbinding geen extra DNS-queries meer te doen als je het aangeboden TLS-servercertificaat middels DANE op echtheid wilt controleren."

· · Web · 1 · 1 · 0

now also available in English on SIDN.nl: New opportunity for for web -- RFC 9102 published, first implementations in progress sidn.nl/en/news-and-blogs/new- "Publication of RFC 9102 opened the way for the complete chain of DNS(SEC) records required for DANE validation to be included in the TLS exchange itself. Consequently, when setting up a secure connection (e.g. HTTPS), no extra DNS queries are required in order to check the authenticity of the presented TLS server certificate using DANE."

Sign in to participate in the conversation
mastodon.offerman.com

mastodon.offerman.com server